Hizmetlerimiz

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Hizmetleri
KDV İadesi Hizmetleri
Teşvik, İstisna, Muafiyetlerle İlgili Tasdik Hizmetleri
ÖTV Tecil-Terkin Hizmetleri
Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri
Yatırım İndirimi Tasdiki
Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Hizmetleri Serbest Bölgeler Uygulama Hizmetleri
Ar-Ge İndirimleri ve Teknoparklar Danışmanlığı
TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdik Hizmetleri
Ödenmiş Sermaye/Sermaye Artırımı Raporları
Özel Amaçlı Diğer Tasdik Hizmetler
Kredilerle İlgili Tespit İşlemleri
Kurumsal Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
Bireysel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti İşlemleri  
Organize Sanayi Bölgelerinin İşlemlerinin İncelenmesi
Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması
Kuruluş İşlemleri