Finansal ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Şirket Değerlemesi
 • Finansal Raporlama Ve Yönetim Raporları

Şirket Değerlemesi

Şirket değerlemesi yapılırken şirketlerin faaliyet alanları, hitap ettikleri müşteri grupları vb. konular üzerinde de durularak, her şirketin bir diğerinden bağımsız olarak değerinin belirlenmesi gerekir.

Şirket değerleme amacıyla kullanılan temel yöntemler şunlardır:

 • Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi
 • Tasfiye Değeri Yöntemi
 • Temettü Verimi Yöntemi
 • Yeniden Yapma Değer Yöntemi
 • Amortize Edilmiş Yenileme Değer Yöntemi
 • İşleyen Teşebbüs Değerleme Yöntemi
 • Ekspertiz Değeri Yöntemi
 • İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
 • Piyasa Değeri – Defter Değeri Yöntemi
 • Emsal Değeri Yöntemi
 • Net Aktif Değeri Yöntemi
 • Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi
 • Defter Değeri Yöntemi
 • Fiyat/Kazanç Oranı Yöntemi
 • Arbitraj Fiyatlama Modeli

Şirket Değerlemesi, Yatırım satın almak, şirketinizi satmak, bir şirket satın almak veya ortaklık yapısını değiştirmek için ihtiyaç duyduğunuz profesyonel değerleme ve durum tespiti yapıyoruz. Söz konusu varlığın değerini sizin için özel olarak tasarlanmış bir yaklaşımla anlamanızı veya doğru bir şekilde tanımlamanızı sağlarız.