Vergi İadesi Hizmetimiz

 • Katma Değer Vergisi İadesi
 • Stopaj Kesintileri ve Geçici Vergi İadesi
 • Özel Tüketim Vergisi İadesi
 • Kurumlar Vergisi İadesi
 • Gelir Vergisi İadesi
 • Ar-Ge projeleri ve Destek İadeleri
 • Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İadesi
 • Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesi

KDV İadesi Nedir

Devlet adına tüketiciden aldığı KDV’yi devlete ödeyen işletme bazı durumlarda bunun bir kısmını devletten geri alabilir. Bu duruma da KDV iadesi denir. Yılın son aylarında yapılan bu işlemler hakkında işletmeler net bir bilgiye sahip olmadığı için sık sık KDV iadesi nedir, KDV iadesi nasıl alınır gibi sorular sormaktadır.

Vergiye tabi mükellefler için devletin sunmuş olduğu bir olanak olan KDV iadesi, teşvik olarak da adlandırılabilir. Üretici ya da satıcı tahsil ettiği vergiden ödemiş olduğu vergiyi çıkararak firma üzerinde bir vergi kalmamasını sağlar. Bu sayede de vergi yükünün nihai tüketicide kalması amaç edinir. Bazı durumlar KDV oranı hiç olmadığı gibi bazı durumlarda da çok düşük oranlı olabilir. Bu tarz durumlarda satıcı KDV’yi alıcıya yansıtamaz ve vergi satıcının üzerinde kaldır. Bazı durumlarda da, alıcı yasal yükümlülükleri aracılığı ile satıcıya Katma Değer Vergisi’nin bir kısmını ödeyemez ve onun dışında vergi dairesine yatırmak zorunda kalır. Bu gibi durumlarda söz konusu olduğu zaman KDV iadesi devreye girer. Mevzuata göre iade hakkı doğuran başlıca işlemler şu şekildedir;

 • Mal ya da hizmet ihracatı
 • Havalimanları ve gemi limanlarında gerçekleştirilen hizmetler
 • Hava limanları ve gemi limanları inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi
 • Petrol arama faaliyetleri
 • Platin, gümüş ve altın arama ve zenginleştirme faaliyetleri
 • Ulusal güvenlikle ilgili hizmetler ve teslimler
 • İhtisas veya ticaret borsaları aracılığı ile yapılacak olan; ürün senetlerinin ilk teslim işlemi
 • Kızılay’a yapılan teslim ve hizmetler ile bu derneğin teslim ve hizmetleri
 • Bakanlık tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine; bu ürünlerin içeriğinde yer alan hammaddelerin teslimi
 • İşyeri ve konutların ilk teslimi
 • Türkiye üzerinden ya da Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık faaliyetleri
 • İhraç ürünleri taşıyan motorlu araçların mazot alımları
 • Büyükelçilik ve konsolosluk gibi diplomatik temsilciliklere yapılacak teslim ve hizmetler
 • Uluslararası kuruluşlara yapılan teslimler ve hizmetler
 • Yabancı devletlerin diplomatik temsilcilik veya konsolosluk çalışanları ile uluslararası kuruluş çalışanlarına yapılan teslimler ve hizmetler
 • Yurtiçi teslimleri KDV’den istisna olan ithal mallar
 • Gümrük vergisinden muaf ya da müstesna olan mallar
 • Engellilerin kullanımına mahsus motorlu araç ve gereçler
 • Uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlara bağlı fon, program ve temsilciliklere yapılan teslim ve hizmetler
 • Yap-İşlet-Devret modeli ile ya da kiralama karşılığı yaptırılan kamu projeleri
 • Kanunla belirlenmiş sınırlar içerisinde yer alan büyük yatırımlar
 • İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında yapılacak olan teslim ve hizmetler
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde verilen teslim ve hizmetler

KDV İadesi Kimler Alabilir

KDV iadesi her hizmeti ya da her sektörü kapsamaz. Sektörler ve işlemler kanunda belirtilmiştir. Bu sektörler ile ilgili detaylı bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.

Mal ve hizmet ihracatı yapan kişi ve kurumlar KDV iadesi alabilirler. Yapılan mal ya da hizmetlerin yurt dışı için olması halinde kanuna uygun olarak gerçekleştirilmiş ise KDV iadesi alabilmeleri mümkün hale gelir.

Kimi özel durumlarda Maliye Bakanlığı vergi alacağını garanti altına almak amacı ile vergi mükelleflerine belli oranlarda KDV kesintisi yapma hakkı verebilir. Bu kişi ya da kurumlar, yapılan kesintinin miktarını, tüm gerekli dosya ve evrakları tamamlamaları halinde vergi dairesi üzerinden KDV iadesi talebinde bulunabilir.

 KDV İadesi İçin Gerekli Belgeler

KDV iadesi işleminin gerçekleşmesi için bazı gerekli belgeler bulunmaktadır. 3065 sayılı kanuna göre iade talebinde ki belgeler genel olarak aşağıdaki gibidir.

 • Satış ve hizmet faturalarına ait liste
 • Gümrük beyannamesi
 • Yüklenmiş olan KDV vergi listesi
 • İhracatın gerçekleştirilmiş olduğu dönemin KDV listesi
 • İadesi kabul edilmiş olan KDV hesaplama tablosu
 • İade hakkı doğan işlem ile ilgili KDV listesi
 • İstisnaların beyan edilmiş olduğu dönemdeki KDV listesi
 • Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği

KDV İadesi Nasıl Hesaplanır

KDV iadesini bir örnekle açıklayacak olursak; Bir işletme, sunduğu hizmet ya da ürettiği mal satın aldığı bir hammaddeye %18 KDV ödüyor fakat sattığı ürün ya da hizmeti %1 KDV ile satıyorsa, başlangıçtaki KDV miktarını son tüketiciden alamıyor demektir. Böyle bir durumda, ödemiş olduğu KDV’nin iadesini talep edebilir.

Stopaj Kesintileri ve Geçici Vergi İadesi

Stopaj Kesintileri ve Geçici Vergi İadesi, Muhasebe ve vergi ödemeleriyle ilgili konuşmalarda sıkça duyulan bir sözcük olan stopaj, en basit anlamıyla kaynakta kesilen vergi olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, stopaj bir tür vergidir. Ancak günlük hayatta sıkça rastladığınız bir terim olmasına rağmen stopaj hakkında detaylı bilgiye sahip olmamanız oldukça doğaldır. Ancak, stopaj vergisinin profesyonel hizmet alan veya gelir sağlayan birçok kişi ile yakından ilişkili bir kavram olduğu bir gerçektir. Stopaj vergisi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız; Stopaj oranlarına, hesaplama yöntemine ve ödeme koşullarına daha yakından bakalım.

Kira Stopajı Nedir

Kira ödemeleri, temettüler, çalışan ücretleri ve serbest meslek ödemeleri gibi ödeme türleri stopaj vergisine tabidir. Kira stopajı sadece ticari gayrimenkullerin kiralanması durumunda geçerlidir. Kirayı ödeyen kişi, kira gelirini sahibine teslim etmeden önce kira stopajını ödemekle yükümlüdür.

Özel Tüketim Vergisi İadesi

Özel Tüketim Vergisi, işlem üzerinden alınan bir vergidir. Verginin konusu, Kanun’a ekli listelerde yer alan malların teslimidir. Katma değer vergisi ile benzer özellikleri bulunmaktadır. İhraç kayıtlı teslim, tecil terkin ve tevkifat uygulaması, ihracat istisnası örnek olarak verilebilir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan karmaşık hükümler konusunda Şirketimiz tarafından danışmanlık verilmektedir. Özellikle deniz araçlarına ÖTV’siz akaryakıt teslimlerinde, deniz aracı sahibi mükellefler tarafından 6 aylık dönemlerin Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenerek tasdik raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Özel usulsüzlük cezalarına muhatap olmamaları için, Müşterilerimize raporlama sürecinden önce gerekli hatırlatmalar yapılarak süresinde rapor düzenlenmesi ve vergi dairesine verilmesi sağlanmaktadır.

Gelir Vergisi İadesi Nedir

Beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir Vergisi Kanunu’na göre yılı içerisinde kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsubu sonrasında mahsubu yapılamayan bir fark varsa aradaki farkın iadesinin istenmesi mümkün.