Ticaret ve Vergi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Birleşme-Bölünme-
 • Devir Danışmanlığı
 • Şirket Tür Değiştirme Danışmanlığı
 • Vergi Planlaması Danışmanlığı
 • Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı
 • Yabancı Şirketlerinin Türkiye’de Kuruluş İşlemleri ve Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • İrtibat Bürosu ve Şube
 • Kuruluş İşlemleri
 • Şirket Tasfiyesi Danışmanlığı
 • Sermaye Artırımı, Azaltımı Ve Hisse Devir İşlemleri
 • KOBİ Tespitine İlişkin Raporların Hazırlanması
 • Şirket Kuruluşları İle İlgili İşlemlerin Yapılarak, Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi ve Vergi Dairesine Kayıt İşlemleri
 • Ana Sözleşme ve Ana Sözleşme Değişikliklerinin Hazırlanması Ve Tescili
 • Vakıf ve Dernek İşlemleri
 • Serbest Bölgeler ve Teknopark Danışmanlığı
 • Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması Hizmeti
 • Bordro Yönetimi

Birleşme-Bölünme-Devir Alma

Hızla değişen iş dünyasında ve rekabetin önünde kalma yarışında şirket birleşmeleri, bölünmeleri, transferleri ve tip değişimleri iş hayatının vazgeçilmez unsurları arasındadır. Sermaye şirketlerinde birleşme, tam ve kısmi devir ve tür değiştirme işlemlerinin istenilen hedeflere ulaşamaması, projelerin hayata geçirilme şeklini vurgulamaktadır.

Başka bir kişi ya da kişiler, başka bir şirket için şirket veya birleşme ya da transfer şirketleri tarafından satın alınması; bir şirketin türünü değiştirmek; Kısmi veya tam bölünme hem ticaret, çalışma ve sosyal güvenlik ve vergi hukukunun en önemli ortak çalışma alanlarından biridir, ve hepsi aynı anda ve senkronize bir şekilde ele alınması gerekir.

Tam ve Kısmi Bölünme konularında danışmanlık hizmeti veren şirketimiz, portföy değerleri ve opsiyonları konusunda stratejik görüşler sunarken, kurumsal finansman işlemleriyle şirketlerin büyümesine yardımcı olmaktadır.

Söz konusu işlemlerde Şirket İçi Belge Düzeni, Mahkemeye Başvuru, konu hakkındaki tüm sözleşmelerin düzenlenmesi ve tescil ilgili prosedürü baştan sona yürüten şirketimiz, özellikle finansal, yasal ve vergi konularının bir bütün olarak ele alınmasına, öngörülen değerin yaratılmasına, bu değerin korunmasına ve kazancın maksimum kayıpların ise minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olmaktadır.

Ülkemizde gitgide önem kazanan ticaret şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve nevi değiştirmeleri ile bu işlemlerin vergisel boyutu oluşturmaktadır. Şirketlerin birleşme, devir, bölünme işlemlerinde vergi planlaması, vasat bir işlemle başarılı bir işlem arasındaki farkı oluşturmaktadır. Etkin planlama ve yapılandırma başarılı bir organizasyon ve iş evliliği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Ülkemizde gerçekleştirilen birleşme, devir, bölünme ve nevi değiştirmelerinden önemli bir sayıdakine operasyonel, dökümansal ve danışmanlık kapsamında hizmet veren Şirketimiz, buradan kazandığı deneyim ve referansla son derece titiz olan yatırımcıların, stratejik şirket alıcıları, yurtdışı yatırımcıları için birleşme, devir ve bölünme konularında verdiği hizmetler ile tecrübesini kanıtlamıştır.

Yinelenen işlemleri ortadan kaldırarak ve uzun vadede yatırımınızın değerini en üst düzeye çıkararak açık iletişim düzeyini koruyan etkileşimli bir yaklaşım sunuyoruz.

Vergi Planlaması

Profesyonel yönetim sergileyen firmalar üretim giderlerini, pazarlama, dağıtım, reklam ve promosyon giderlerini ve bütçelerini yıllık ve aylık periyotlar halinde planlamakta, bulundukları sektörde markalarını büyütmekte, karlılıklarını ve Pazar paylarını artırmakta, sektörde söz sahibi konumuna gelmektedirler. Bu firmaların ortak özelliklerinden birisi, yıllık ve aylık bütçe çalışmalarına Vergi Planlamasını da dahil etmeleridir. Profesyonel bir Vergi Danışmanlığı, firmanızın hiç hesaplamadığınız bir Yasal Yükümlülükle karşılaşmasını önleyeceğinden, firmanız için yapmış olduğunuz gerek yatırım bütçesinde, gerekse İşletme bütçesinde size büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Şirketimiz; Vergi Danışmanlığı yaptığı firmalara, Yasal Yükümlülükleri yerine getirirken faydalanabilecekleri ‘Yasal Vergisel Avantajları’, ‘Devlet Destekleri’ konusunda stratejik çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. Vergi planlaması yapılırken, müşterilerimizin mevcut ve gelecek dönemlerdeki muhtemel faaliyet sonuçlarını tahminine bağlı olarak vergi sonrası karın maksimum seviyede teşekkülü için yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler belirlenmekte ve işletme sahip ve yöneticilerin işletmelerinin değerini en üst seviyeye çıkarmalarına destek olunmaktadır.

Sermaye Artırımı

Sermaye artırımı nedir?

Bir şirketin esas sermayesine karşılık gelen hisse senetlerinin bedelleri ödenerek, Genel Kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket  sermayesinin artırılmasına “sermaye artırımı” denir.

Sermaye artırımı neden yapılır?

Şirketlerin sermaye artırımına ihtiyaç duymalarının başlıca nedenleri;

 • Yeni yatırımlar yapmaya karar verdiklerinde
 • Şirket faaliyetlerinin reel büyümesi nedeniyle yeni fon ihtiyacının ortaya çıkması
 • Günümüzde çok fazla geçerli olmasa da yüksek enflasyon şartlarında erimiş sermayelerini güçlendirmek istemeleri

Sermaye artırımı nasıl yapılır?

Bir şirket sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde, bunu iki şekilde yapabilir:

Bedelsiz sermaye artırımı (İç kaynaklar kullanılarak)

Bedelli sermaye artırımı (Ortaklardan ek sermaye toplayarak)

Teknopark Nedir?

Teknopark olarak ifade edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip alanlardır.