Vergi Denetimi ve Tam Tasdik Hizmetlerimiz

 • Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
 • Teşvik, İstisna, İndirim,
 • Ar-Ge Projeleri Tasdik Hizmetleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İndirimli
 • Kurumlar Vergisi Tasdiki Hizmetleri
 • Özel Tüketim Vergisi Tasdik Hizmeti
 • Tübitak Raporları Tasdik Hizmeti
 • Eximbank Raporları Tasdik Hizmeti
 • BDDK Kredi Tespit Raporu Hizmeti
 • Gelir Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
 • Örtülü Sermaye Raporu Tasdik Hizmeti
 • Özel Amaçlı KDV İade Raporu Tasdik Hizmeti
 • Şirket Tarafından Hazırlanan Beyannamelerin Kontrolü
 • Şirketlerin İç Denetimi, Prosedür Denetimi Ve Talep Edilen Diğer Özel Denetim Hizmetleri

Kurumlar vergisi ya da yıllık gelir beyannameleri ile birlikte bunlara ekli olan tablo ile bildirimlerin tasdiki tam tasdik olarak adlandırılmaktadır. Tasdik işlemleri yeminli mali müşavir tarafından yürütülen işlemlerdir. Yeminli mali müşavir her türlü belgeleri inceleyerek işletmenin vergi mevzuatına uygun olarak çalışmasına tam tasdik ile yardımcı olmaktadır.

 Tam Tasdik Nedir

Gerçek ya da tüzel kişilerin işletmeleri yeminli mali müşavir tarafından denetlenmektedir. Bu denetim kanunlarla belirtilen ilke ve standartlara uygunluk yönünden yapılmaktadır. Bu inceleme sonucuna göre incelenen belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı mühür ve imza kullanılarak tespit edilir. Bu tespit sonuçları rapora bağlanır. Bu işlem tasdik olarak adlandırılmaktadır.

 Tam Tasdik Neden Yapılır 

Tam tasdik belirli bir amaca hizmet eden önemli işlemlerden birisidir. Tam tasdik işlemlerinin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Gerçek kişi ya da tüzel kişilerin yapmış olduğu işlerinin ve işletmelerinin hesap ve de kayıt sonuçlarına ait mali tabloların eksiksiz ve usulüne uygun olmasını sağlayarak kamu yararına en doğru şekilde sunmak,
 • Vergi dairesi ile mükellef arasındaki güven ilişkisini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,
 • İşletmelerin ilgili mevzuat doğrultusunda taleplerini en hızlı şekilde karşılayarak hak mağduriyeti yaşanmasını önlemek,

İade edilmesi ya da ödenmesi gereken kurumlar ve gelir vergisini incelemek, istisna oluşturan ve vergiye dahil edilmeyen gelirleri araştırmak ve tespit etmek. Yeminli mali müşavir tam tasdik çalışmalarını bu amaca uygun olarak yapmaktadır. Doğru bir şekilde tasdik yapabilmek için her türlü belgelerden yararlanılarak çalışmaya uygun çeşitli teknikler kullanılmaktadır.